สินค้า

Babycleansy สเปรย์ทำความสะอาดมือ และผิวกาย แบบไม่ต้องล้างออก เพื่อสุขอนามัยที่ดีของลูกรัก

ไร้แอลกอฮอล์ ไร้กลิ่น 100 ml

1 ขวด ราคาปกติ 380 บาท

จุดเด่น

  • สำหรับทำความสะอาดมือ
  • ทำความสะอาดเต้านมก่อนให้นมบุตร
  • ทำความสะอาดมือและผิวกายก่อนสัมผัสทารก
  • สะดวก แค่ฉีดโดยไม่ต้องล้างออก
  • ลดการสะสมของแบคทีเรียรา
  • ปลอดภัย เมื่อสัมผัสเข้าปาก
  • ปราศจากแอลกอฮอล์ น้ำหอม พาราเบน SLE SLES

วิธีใช้

  • ฉีดสเปรย์บนมือ และผิวกายเพื่อทำความสะอาด
  • เก็บในอุณหภูมิปกติ หลีกเลี่ยงการเก็บไว้ในที่โดนแดดโดยตรง หรืออากาศร้อน
  • สินค้ามีอายุ 3 ปี ดูวันหมดอายุที่ขวด

หมายเหตุ : เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดหลังจากเปิดใช้แล้ว แนะนำให้ใช้หมดภายใน 6 เดือนสามารถใช้ Babycleansy ฉีดที่มือลูกน้อยได้โดยตรง ไม่มีกลิ่นฉุน แค่ฉีดโดยไม่ต้องเช็ดออก ใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิด (หากมีฝุ่น และดิน แนะนำให้เช็ดออก เนื่องจากเด็กเล็กมักเอามือเข้าปาก)


คุณแม่ที่กำลังให้นมลูกน้อย สามารถใช้ฉีดทำความสะอาดหน้าอกคุณแม่ก่อนที่จะให้นมลูกน้อย

Babycleansy ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพจากสถาบันชั้นนำ จากภาพแสดงผลการทดสอบผลิตภัณฑ์สเปรย์ทำความสะอาดเบบี้คลินซี่ สามารถลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียทั้งสามกลุ่ม Escherichia coli, staphylococcus aureus และ Bacilus subtilis โดยดูจากบริเวณใส (Clear Zone) บนอาหารเลี้ยงเชื้อ (ศรชี้ ) เมื่อเทียบกับบริเวณอื่นๆที่มีเชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตอยู่